fi’elle Tienen

Voor schoonheidsinstituut fi’elle in Tienen maakte ik een virtuele rondleiding met de Pisofttech Pilot Era camera die uitzonderlijk gedetailleerde, scherpe en kleurechte 360° foto’s maakt. Zoals steeds is deze virtuele rondeiding gemakkelijk te intergreren in elke website, onafhankelijk van het platform: WordPress, Drupal, Wix, …

Deze rondleiding is nu te bekijken op de website van fi’elle, op Google Streetview én op Roundme. Een virtuele rondleiding helpt mensen om je zaak te leren kennen én zorgt voor een betere score op Google.

Deze keer heb ik de foto’s ook gebruikt voor om er een eenvoudige promovideo mee te maken.

Virtuele rondleiding op Roudme

Google Streetview rondleiding